Dětská hřiště


Dětská hřiště velmi úzce souvisí s ostatními prvky zahradní architektury. Jednak mají nesporné praktické využití pro rozvoj pohybových i smyslových aktivit dětí různých věkových kategorií, a jednak vnáší do rodinných, školních či jiných zahrad, parků a veřejných prostranství svým zpracováním část přírody.

Při navrhování dětských hřišť vycházíme z aktuálních požadavků investora, prostorů, kde má být hřiště umístěno, z vlastních představ a nápadů a zároveň z nabídky firmy Gerlich Odry s.r.o., s níž velmi úzce spolupracujeme. Hřiště mohou mít různý rozsah, a to od konkrétních prvků, až po velmi rozsáhlé sestavy. Barevné provedení může být libovolné, dle přání zákazníka či souladu s celkovou kompozicí daného prostoru. Naší prioritou je, aby co největší část prvků byla tvořena přírodními materiály, především dřevem.

Dětská hřiště můžeme z širšího hlediska rozdělit na:

Hřiště pro soukromé objekty (rodinné zahrady, chaty, chalupy, prvky do interiéru)

Jsou obvykle navrhovány na přání a míru zákazníka. Je důležité především akceptovat věkovou kategorii dětí, pro které je hřiště určeno. Mohou být zajímavým doplňkem pro kompozici zahrady, ale také její dominantou. Je vhodné si předem promyslet praktickou stránku umístění a rozsahu dětského hřiště ve vztahu k údržbě zahrady, kontroly nad hrajícími si dětmi a také ve vztahu k domácím mazlíčkům.

Hřiště pro veřejná prostranství (školy, parky, sídliště a jiná zařízení)

Jedná se obvykle již o sestavy většího rozsahu, než je tomu u hřišť pro soukromé objekty, které bývají členěny dle cílových věkových kategorií dětí.

  • hřiště pro děti předškolního věku
  • hřiště pro nižší školní věk (cca 6-9 let)
  • hřiště pro vyšší školní věk (od 10let)
  • sportoviště

Prvky pro veřejná prostranství musí odpovídat platným normám. Rozsah zpracování a využitelnosti hřiště závisí na požadavcích investora a především na jeho finanční představě a možnostech.

Zabýváme se také vytvářením speciálních typů hřišť:

Hřiště pro seniory

Jedná se o speciální typ hřiště, umisťovaného především v zahradách u domovů pro seniory. Herní prvky jsou přizpůsobeny fyzickým možnostem a možnostem využití osobami vyšších věkových kategorií. Obvykle je navrhováno komplexní řešení zahrady tak, aby byly jednotlivé prvky (herní prvky, zeleň, přístupové chodníky, mobiliář) ve vzájemném souladu.

Hřiště pro nevidomé (jako součást Zahrady smyslů)

Tento typ hřiště není v současné době na území ČR zatím příliš rozšířen. Jedná se o nákladnější a složitější řešení, jehož cílem je vytvořit prostor, který bude účelně využitelný osobami s poškozením zraku. Jeho účel může být komplexní nebo konkrétní, obvykle však prvky slouží k procvičování prostorové orientace, vzdělávání či povzbuzování ostatních funkčních smyslů zrakově postižených. Zahrady smyslů lze pak celkově vnímat jako prostor, určený již širší veřejnosti, přizpůsobený jak osobám se zrakovým postižením, tak i osobám jinak handicapovaným, prostor, který by měl podporovat smyslové vnímání těchto osob a zároveň jim dávat najevo, že jsou součástí běžné společnosti.

P2120729.JPG, 39kB P2120736.JPG, 41kB

lista.png, 29kB